شادکامی؛ یک میلیون بهانه کوچکشادکامی؛ یک میلیون بهانه کوچک

 به مناسبت روز جهانی بهداشت حرفه‌ای در روز شنبه، هشتم اردیبهشت ماه، «کارگاه مدیریت استرس شغلی» و «برقراری ارتباط مؤثر» در سالن اجتماعات خبرگزاری آنا برگزار شد. 

 

این کارگاه که توسط خانم مائده اعتصامی، روانشناس برگزار شد، به تأثیرات سطوح نامطلوب استرس بر زندگی، واکنش افراد در برابر استرس و تفاوتی که استرس بر هر فرد می‌گذارد، پرداخت که عبارتند از:

.1تعداد بالای غیبت از کار / کارگریزی

.2فرسودگی بالا

.3عملکرد شغلی ضعیف

.4روحیه پایین

.5تعهد کاری پایین

.6افزایش خطاهای شغلی

.7مشکل در ارتباطات شغلی

.8روابط ضعیف با همکاران، روئسا و مشتریان

.9دشواری در نگهداری کارمندان خوب

 

نشانه‌های استرس عبارتند از: 

.1زودرنج و برانگیخته می شوید

.2دچار مشکلات خواب می شوید

.3از زندگی لذت نمی برید

.4اشتهای شما کمتر یا بیش تر از معمول می شود

.5در روابط خود با دیگران دچار مشکل می شوید و نمی توانید با دیگران کنار بیایید

 

مبارزه با استرس:

تغییر سبک زندگی

تغذیه مناسب

ورزش

استفاده مناسب ازاوقات فراغت

آرام سازی

مدیریت زمان

افزایش و رشد هوش اجتماعی

 

مهارتهای زندگی و یا مهارتهای  موثر در افزایش هوش اجتماعی:

مهارت تصمیم گیری

مهارت حل مسئله

مهارت تفکر خلاق

مهارت تفکر نقاد

مهارت ایجاد وحفظ روابط بین فردی

توانایی برقراری ارتباط موثر

خود آگاهی

مهارت همدلی کردن

مهارت مقابله با هیجان ها

مهارت مقابله با استرس

 

راه‌کارهای مدیریت استرس در سازمان:

کنترل و اختیارات فردی را افزایش دهید

مطمئن شوید که افراد به طور موثر پخش شده اند

 انتظارات شغلی از افراد را در سطح منطقی و سالم نگه دارید

افراد را با آموزش در راستای تغییرات کاری به روز نگه دارید

نقش افراد را در تصمیم گیری ها افزایش دهید

شرایط فعالیت های فیزیکی را بیش تر کنید

امکان ارتقای شغلی و امنیت شغلی را افزایش دهید

برنامه ای برای سلامتی شغلی کارکنان تهیه کنید

ارتباط بین رده های شغلی را افزایش دهید تا کارکنان در بلاتکلیفی و بی خبری نمانند.