فایل‌ها

 نقش دشواری‌های تنظیم هیجان و تکانشگری در نشانه‌های اختلال‌های خوردن

   محسن کچویی،  علی فتحی آشتیانی
زمینه و هدف:هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه دشواری­های تنظیم هیجان و تکانشگری با نشانه­های اختلال خوردن بود.
روش­ بررسی: روش پژوهش همبستگی و ...

 مقایسه باورهای ارتباطی در مردان متقاضی طلاق با مردان خواهان ادامه زندگی مشترک

   رقیه نوری پور لیاولی، علی فتحی آشتیانی، محمدرضاعبدی، جویا پور پهلوان، سمیرا سهیلی زاده
چکیده
مقدمه: باورهای ارتباطی زوجین به عنوان یکی از عوام  بین فردی مؤثر، نقش مهمی در ...

 اثربخشی ساختارگرایی بر تعارضات زناشویی، سبک‌های اسناد و بهزیستی اجتماعی

   علیرضا آقایوسفی، علی فتحی آشتیانی، مهناز علی‌اکبری، حمیدرضا حمیدرضا ایمانی‌فر
چکیده:
مقدمه: هدف اصلی نظریه‌های خانواده‌درمانی تمرکز بر تعارضات زناشویی بوده است. ...

 اثربخشی آموزش نوروفیدبک در کاهش علایم و نشانه‌های افراد نظامی مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

   سیدمرتضی حسینی، علی فتحی‌آشتیانی ، مهدی ربیعی، سیما نوحی، هنگامه فجرک
چکیده
اهداف: هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش نوروفیدبک در کاهش علایم و نشانههای افراد نظامی با اختلال اضطراب فراگیر ...

 اثربخشی خانواده درمانی ساختاری بر تعارضات زناشویی، سبک های اسناد و بهزیستی اجتماعی

   علیرضا آقایوسفی، علی فتحی آشتیانی، مهناز علی اکبری، حمیدرضا ایمانی فر
چکیده
مقدمه: هدف اصلی نظریه های خانواده درمانی تمرکز بر تعارضات زناشویی بوده است. با این وجود تعارضات زناشویی، ...

 مقایسه اثربخشی گروه درمانی بین فردی و گروه درمانی شناختی – رفتاری در کاهش علائم افسردگی همراه افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی

   آزاده طاولی ، عباسعلی اللهیاری، پرویز آزادفلاح، علی فتحی آشتیانی، مهدیه ملیانی
چکیده:
مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی مقایسه اثربخشی گروه درمانی بین فردی و گروه درمانی شناختی-رفتاری در کاهش علائم ...

 اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب بر تعارض های زناشویی و بهزیستی اجتماعی

   علیرضا آقا یوسفی؛ علی فتحی آشتیانی؛ مهناز علی اکبری؛ حمیدرضا ایمانی فر، 1395
چکيده
هدف از این پژوهش نیمه آزمایشی بررسی اثر بخشی رویکرد درمانی واقعیت درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب بر تعارض هاي ...

 شاخص توده بدني: مقايسه تنظيم هيجان و رفتار خوردن

    شهسواري مهستي, فتحي آشتياني علي, رسول زاده طباطبايي سيدكاظم
مقدمه:  چاقی یک مشکل شایع براي سلامت عمومی است که با خطر ایجاد بیمار يهاي مختلف همراه است. به منظور بهبود درمان و مداخله مناسب ...

 Development, Implementation and Evaluation of a Cognitive Behavioural Therapy Based Intervention Programme for the Management of Anxiety Symptoms in South African Children with Visual Impairments

   Lisa S Visagie
Dissertation presented for the degree of Doctor of Philosophy in the Department
of Psychology, Faculty of Arts and Social Sciences at Stellenbosch University
ecember 2016
 

 Modern Journal of Language Teaching Methods THE INFLUENCE OF RELIGIOUS QUEST

   The purpose of this study is to investigate the role of religious quest (internal- external) and defense mechanisms in predicting the bearing level of  mothers with mentally retarded children. ...

 The Impact of Palliative Care on Health Status in HIV-Positive Children

   There are more than 33 million people infected with HIV worldwide (Avert, 2014). Fifty percent of these are women, and 3.3 million are children (Avert, 2014). The number of new HIV infections ...

 Early Intensive Behavioral Intervention: Outcomes for Children with Autism after Three Years in Qatar

   The number of children with Autism Spectrum Disorders (ASDs) has risen over the past decade. Different responsiveness to intervention programs suggests that improvement with timed treatment approach ...