دکتر سحر انصاری

روانپزشک و روان‌درمانگر
دكتر سحر انصاری، روانپزشك و روان‌درمانگر، دارای بورد تخصصي از دانشگاه تهران می‌باشد. ایشان همچنین در حال گذراندن فلوشيپ روان تنی دانشگاه تهران و عضو انجمن علمی روانپزشكان ايران نیز می‌باشد.