دکتر لیلا بهنام

روانشناس و روان‌درمانگر
دکتر لیلا بهنام روانشناس بالینی و روان‌درمانگر تحلیلی، فارغ التحصیل دوره تحلیل رفتار متقابل از مؤسسه دکتر جک ساراسون مدرس دوره های روانشناسی و تحلیل رفتار در شهرداری تهران ، بانک ملت ، بانک تجارت هستند. ایشان همچنین مدیر پروژه مشترک با آژانسهای سازمان ملل ( UNFPA ، UNDP ) در حوزه روانشناسی می‌باشد.