دکتر ماهیار آذر

دکتر ماهیار آذر روانپزشک و روان‌درمانگر

دکتر ماهیار آذر متولد 1334 دانش آموخته ابتدائی در (میسیون دو کاتولیک) دبستان فرانسوی های اصفهان و فارغ التحصیل زبان فرانسه در 13 سالگی و سپس عازم شیراز جهت دریافت دیپلم و گذراندن سیکل دوم دبیرستان در دانشگاه پهلوی سابق (دبیرستان دانشگاه) و بالاخره ورود به دانشگاه تهران و دانشکده پزشکی در سال 1353 و دریافت مدرک دکترای عمومی در سال 1360 و در سال 1363 وارد رشته تخصصی روانپزشکی در دانشگاه شهید بهشتی و در سال 1367 دریافت مدرک تخصصی روانپزشکی و علوم رفتاری و پس از آن به مدت یک سال استادیار رشته فوق در دانشگاه کرمان و 1368 استادیار دانشگاه شهید بهشتی تهران و بازنشته 1392 روانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی نامبرده در طول خدمت 30 ساله روانپزشکی خود مولف و مترجم بیش از 22 کتاب استاد راهنمای 42 پایان نامه تخصصی و نویسنده نویسنده مقالات پزشکی و تخصصی و پژوهش های بسیاری بوده است زیر مجموعه های کاری نامبرده بر حسب علاقه بیشتر عبارت است از : خودکشی اختلالات روانی جنسی سینما و روانپزشکی اعتیاد و ...