بهمن کشاورز

حقوق‌دان، وکیل دادگستری و رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
سوابق تحصیلی کارشناسی حقوق قضایی از دانشگاه تهران کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی از دانشگاه شهید بهشتی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی سوابق کاری و حرفه ای سه دوره عضویت در هیات مدیره کانون وکالی مرکز دو دوره تصدی ریاست هیات مدیره کانون وکالی مرکز فعالیت در کمیسیونهای مختلف کانون منجمله کمیسیون حمایت و معاضدت قضائی چهار دوره دو ساله ریاست اتحادیه سراسری کانونهای وکالی دادگستری برگزاری کالسهای آئین نگارش حقوقی ، هنر دفاع، آئین تنظیم قراردادها و ... در جهاد دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاههای تهران و آزاد پرورش کارآموزان وکالت که تعدادشان حداقل برای تشکیل دو کانون کافی است