دکتر غلامرضا ترابی

روانپزشک و روان‌درمانگر

دکتر غلامرضا ترابی، روانپزشک و روان درمانگر و دارای بورد تخصصی اعصاب و روان است. ایشان همچنین عضو کمیته روان‌پزشکی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی می‌باشد.