دکتر علیرضا پیرخائفی

دکتر علیرضا پیرخائفی روانشناس و روان‌درمانگر، نوروسایکولوژیست

دکترعلیرضا پیرخائفی دانش آموخته رتبه اول روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی است. رساله دکترای تخصصی ایشان در ارتباط با خلاقیت و سلامت روان و طراحی مدل خلاقیت درمانی تدوین گردید. دوره تکمیلی پس از دکتری در دپارتمان روانپزشکی ژنومیک بیمارستان روزبه با نظارت دکتراسماعیل شاهسوند آنانلو در حوزه نوروژنتیک رفتار انسانی در سال ۱۳۹۰_۱۳۹۱ گذرانده شد. ایشان دارای بیش از ۲۰ سال فعالیت بالینی در حوزه روان شناسی است. گرایش حرفه ای ایشان در حوزه عصب روان شناسی شناختی بوده و در درمانگری از رویکرد شناختی رفتاری تحولی بهره می گیرند. دکتر پیرخائفی علاوه بر عضویت در سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران چندین دوره نیز عضو انجمن روان شناسی آمریکا بوده اند. در حال حاضر دکتر پیرخائفی عضو کمیسیون روان شناسی شناختی و تربیتی سازمان نظام روان شناسی کشور هستند. ایشان استادیار گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار بوده و در مقاطع ارشد و دکتری روان شناسی بالینی در دانشگاه های علامه طباطبایی، تربیت مدرس، علم و فرهنگ به تدریس اشتغال دارند.