دکتر اصغر فروع الدین عدل

دکتر اصغر فروع الدین عدل روانشناس و روان‌درمانگر

دکتر اصغر فروع الدین عدل روانشناس، روان‌درمانگر، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن است. ایشان فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی ایران- انستیتو روانپزشکی تهران در رشته روانشناسی بالینی می‌باشد. وی همچنین مدیریت مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی روان‌نگر را نیز به عهده دارد. از ایشان تا کنون مقالات و تألیفاتی نیز در حوزه روانشناسی به چاپ رسیده است.