نادیا صبوری

روانشناس و روان‌درمانگر
نادیا صبوری، روانشناس و روان‌درمانگر در حوزه درمان‌های فردی و خانواده است. ایشان دانش‌آموخته مکتب روانکاوی و عضو سازمان نظام روانشناسی کشور است.