دکتر افشین محمد علیزاده

دکتر افشین محمد علیزاده، متخصص بیماری‌های عفونی، رئیس بیمارستان آیت الله طالقانی و استادیار دانشگاه می‌باشد.