دکتر اعظم نوفرستی

دکتر اعظم نوفرستی روانشناس و روان‌درمانگر

دکتر اعظم نوفرستی، روانشناس و روان‌درمانگر، عضو هیات علمی و مدیر گروه پژوهشی علوم شناختی جهاد دانشگاهی دانشگاه خوارزمی، مدرس دانشگاه شاهد تهران و مولف بیش از ۳۰ کتاب و مقاله در زمینه روانشناسی می‌باشد.