دکتر علی فتحی آشتیانی

دکتر علی فتحی آشتیانی روانشناس و روان‌درمانگر مدیر گروه تحول و ارتقای رشته روانشناسی

دکتر علی فتحی آشتیانی، استاد تمام در رشته روانشناسی، رئیس کارگروه روانشناسی شورای تحولِ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، مدیر کمیته‌ی برنامه‌ریزی روانشناسی وزارت علوم، مدیر گروه روانشناسی سازمان سمت، مدیر مسئول و سردبیر مجله‌ی علوم رفتاری (علمی- پژوهشی)، عضو گروه سلامت روان فرهنگستان علوم پزشکی، مدیر گروه دکترای روانشناسی بالینی دانشگاه علم و فرهنگ، عضو هیأت تحریریه 28 مجله علمی- پژوهشی می‌باشد.

 

خلاصه فعالیت ها:

کتاب های درسی چاپ شده:  13مورد

مقاله‌های چاپ شده:  251مقاله ( فارسی:  198مقاله، انگلیسی:  53مقاله)

مقاله های ارایه شده در سمینارها و کنگره‌ها: 139مقاله (داخلی:  110مورد، خارجی:  29مورد)

برگزاری کارگاه‌های آموزشی:  32مورد

تحقیقات انجام شده به عنوان سرپرست:  32مورد

تحقیقات انجام شده به عنوان همکار:  15مورد

تحقیقات انجام شده به عنوان ناظر:  9مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه و رساله دانشجویان:  164مورد

عضو هیأت تحریریه  28مجله علمی- پژوهشی 

  

برای آشنایی بیشتر، رزومه کامل دکتر علی فتحی آشتیانی را در فایل زیر دانلود کنید.