دکتر افسانه وکیلی

روانشناس و روان‌ درمانگر

دکتر افسانه وکیلی، روانشاس و مدير مؤسس مرکز مشاوره ازدواج و خانواده مهر می‌باشد.

ایشان مدرک دكتری خانواده درمانی را از دانشگاه امريكن ورد (2011) دریافت نموده است. دکتر وکیلی در زمینه‌های مشاوره ازدواج و خانواده، مشاوره فردی، مشکلات ارتباطی و سکسولوژی تخصص دارد و از اعضای سازمان نظام روان شناسي و مشاوره ايران، کميسيون خانواده انجمن مشاوره ايران، انجمن مراکز خدمات مشاوره اي ايران، انجمن صنفي مراکز کاريابي و شبکه جنسيت مرکز امور مشارکت زنان می‌باشد. از جمله سوابق شغلی ایشان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

رئيس و موسس مركز خدمات روان شناسي ومشاوره مهر(بامجوز سازمان نظام روان شناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران) ازسال1387تاكنون

رئيس و موسس گروه پژوهشي مهر (با مجوز وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ) 1383 تاکنون

رئيس و موسس مرکز خدمات مشاوره اي مهر (با مجوز سازمان ملي جوانان ) 1375تاکنون

رئيس و موسس دفتر مشاوره شغلي و کاريابي مهر (با مجوز وزارت کار و امور اجتماعي )1383 تاکنون

رئيس گروه برنامه ريزي کشوري سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور 1383-1355

پژوهشگر دفتر مطالعات مناطق آزاد 1375

پژوهشگر موسسه تحقيقات تربيتي دانشگاه تربيت معلم 1374-1369

پژوهشگر مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي 1381-1380

كارشناس صداي جمهوري اسلامي ايران ( راديوسلامت، راديو ايران،راديوفرهنگ،راديو تهران،جوان، گفتگو)

كارشناس سيماي جمهوري اسلامي ايران ( شبكه 2 ، شبكه خبر) مشاوره خانواده، ازدواج و روان درمانگر 1367 تاکنون