دکتر عباس طریقی شادمهانی

روانشناس و روان درمانگر

دکتر عباس طریقی شادمهانی، روانشناس و روان‌درمانگر هستند. ایشان هم‌اکنون با رویکرد روانکاوی به کار روان درمانی مشغول‌اند و کتابی با عنوان «شکارچی»؛ تحلیل روانکاوی هشت مرحله ورود به رابطه‌های ناخواسته را در دست تألیف دارند.