دکتر شبنم نوحه سرا

دکتر شبنم نوحه سرا روانپزشک و روان درمان‌گر

دکتر شبنم نوحه سرا دانشیار روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، روان‌درمانگر و از اعضای هیئت علمی می‌باشد. ایشان همچنین سردبیر دوم مجله گفتمان روانکاوی است. وی در حال حاضر به همراه ساير همكاران در دپارتمان رواندرمانی گروه روانپزشکی به آموزش رواندرمانی تحلیلی به دستیاران روانپزشکی مشغول است. علاقه‌مندی حرفه‌ای و فعاليتهای آموزشی وی در حيطه‌ روان‌درمانی است.