مرکز توانبخشی تاف

مرکز توانبخشی تاف
دندانپزشکی ویژه کودکان اوتیستیک و معلولین مرکز توانبخشی تاف ویژه اختلالات دهان، بلع و تغذیه معلولین در دو بخش توانبخشی اختلالات بلع و بخش دندانپزشکی ویژه معلولین خدمات خود را ارائه میکند. مراقبت از دهان و دندان در افراد با نیازهای خاص : هر فردی مستحق داشتن دهانی سالم و تمیز می باشد . دهان سالم به خوردن ، صحبت کردن ، خندیدن خوب کمک می کند . مطالعات نشان می دهد که وضعیت بهداشت دهان و دندان افراد با نیازهای خاص به دلایل مختلف مطلوب نمی باشد و این افراد با هر گروه سنی و با هر نوع ناتوانی به مراقبت روزانه و کامل نیاز دارند تا به سلامت قابل قبول برسند . مراقبت از دهان و دندان این افراد یک چالش بزرگ است ولی با برنامه ریزی دقیق، صبوری و صرف وقت می توان آن را به بهترین نحو انجام داد. در این نوشته سعی شده به مراقبین در مورد نحوه مراقبت از دهان فرد تحت مراقبت کمک شود.