دکتر شیدا دیبایی

دکتر شیدا دیبایی روانشناس سلامت و روان‌درمانگر

دکتر شیدا دیبایی، روان‌درمانگر و استاد دانشگاه، دکتری تخصصی خود را در رشته روانشناسی سلامت از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کرده است. ایشان در حال حاضر در کلینیک تخصصی دانشگاه علم و فرهنگ مشغول به کار است. همچنین مقالاتی هم در زمینه روانشناسی سلامت تألیف کرده است. سوابق حرفه‌ای ایشان عبارتند از: 1. تدریس دروس «روانشناسی فیزیولوژیک»، «روانشناسی احساس و ادراک»، «روانشناسی تفاوتهای فردی» و «بهداشت روانی» در دانشگاه علم وفرهنگ از سال 1391 تا کنون؛ 2. همکاری با مرکز خدمات روانشناختی و سلامت دانشگاه علم و فرهنگ (مشاوره و درمان فردی در زمینه کاهش وزن و اضطراب، برنامه ریزی و هدایت برنامه های مرکز، نظارت بر درمانگران، هدایت طرح های پژوهشی)، از زمستان 1395 تا کنون؛ 3. برگزاری دوره 17 جلسه ای گروه درمانی کاهش وزن (رویکرد شناختی- رفتاری) در دانشگاه تربیت مدرس، 1394- 1395؛ 4. برگزاری دوره 10 جلسه ای گروه درمانی کاهش وزن (رویکرد شناختی- رفتاری) در مرکز آموزش های آزاد دانشگاه علم و فرهنگ، تابستان 1393؛ 5. همکاری با شرکت بابازی در زمینه بررسی اثرات روانشناختی بازی های فکری بر رشد و تحول کودکان، طراحی طرح درس بازی های فکری و آموزش اثرات بازی های فکری در کودکان، تابستان و پاییز 1391؛ 6. تدریس دروس روانشناسی عمومی و روانشناسی کار در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، پاییز 1391؛ 7. ارائه کارگاه مدیریت استرس و تکنیک های شناختی در مرکز آموزش های آزاد دانشگاه علم و فرهنگ، بهار 1391؛ 8. ارائه کارگاه ارتباط موثر در مرکز آموزش های آزاد دانشگاه علم و فرهنگ، زمستان 1390؛ 9. ارائه کارگاه مدیریت استرس در دانشگاه علم و فرهنگ، تابستان 1390.