مریم صبور

پژوهشگر و فعال اجتماعی
مریم صبور نویسنده و پژوهشگر در حوزه‌های اجتماعی است و با مؤسساتی که در زمینه کودکان کار فعالیت می‌کنند همکاری دارد.