میترا فتحی

میترا فتحی، مربی بین المللی هوش هیجانی و اجتماعی
مربی بین‌المللی هوش هیجانی و اجتماعی، مورد تأیید فدراسیون بین‌المللی کوچینگ ICF و HRCI عضو آکادمی کوچینگ FCA دارای مدرک «مهارت‌های زندگی» دانشگاه تهران