دکتر مهرنوش دارینی

روانشناس و روان‌درمانگر

دكتر مهرنوش دارينی، روانشناس و مدرس دانشگاه، دارای مدرک دكتری مشاوره و از اعضای انجمن روانشناسی ايران، انجمن مشاوره ايران، انجمن بين المللی adhd، انجمن روانكاوی ايران و نیز انجمن روانشناسی بالينی می‌باشد. ایشان همچنین برگزاركننده كارگاه‌های آموزشی بسیاری در نهادها و سازمان‌های مختلف (ايميدرو، صنعت و معدن، جهاد دانشگاهی، وزارت برق، صداوسيما، وزارت دفاع، بهزيستی و ...) و نیز كارشناس رسانه (تلوزيون، راديو و نشريات) هستند.