انجمن خیریه اوتیسم ایران

انجمن خیریه اوتیسم ایران انجمن اتیسم ایران سازمانی است مردم‌نهاد، غیرانتفاعی و غیرسیاسی

که باهمت متخصصین، کارشناسان، نیکوکاران، افراد طیف اتیسم و خانواده‌های آنها در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۲ و با اخذ مجوز از وزارت کشور با گستره پخش ملی تأسیس‌شده است. انجمن با بهره‌گیری از دانش روز دنیا و تأکید بر اصول مشارکتی، صداقت، شفافیت، فعالیت داوطلبانه هدفمند، تخصصی و باکیفیت با مشارکت خانواده‌های طیف اتیسم از طریق ارائه خدمات آموزشی، مشاوره، حرفه‌آموزی، پژوهشی، توان‌بخشی، حمایتی، استعدادیابی، و بااطلاع رسانی مناسب در جامعه بر آن است تا با فراهم نمودن شرایط مناسب، امکان پذیرش، حمایت و رساندن افراد طیف اتیسم به جایگاه واقعی آنها در جامعه و همچنین فراهم نمودن رفاه، نشاط و استقلال برای آنها فعالیت نماید.