نوجوان

ورزش به وقت کودکی

ورزش به وقت کودکی

فعالیت منظم روزانه حتی پیاده‌وری ۲۰ دقیقه‌ای در روز در افزایش میزان سروتونین نقش موثری ایفا می‌کند و احساس افسردگی را کاهش می‌دهد

ادامه مطلب
خودزنی و آسیب به خود در نوجوانان

خودزنی و آسیب به خود در نوجوانان

حس ناامنی برخاسته از خانواده و جامعه و عدم شکل گیری دلبستگی امن در کودک احساس سردرگمی در مورد احساسات خود می‌دهد به شکلی که او نمی‌داند چگونه و چطور احساسات مختلف خود را بیان و تخلیه کند. علیرغم نیت ...

ادامه مطلب
شکاف جنسیتی بر حوزه آموزش و پرورش کشور حاکم است

شکاف جنسیتی بر حوزه آموزش و پرورش کشور حاکم است

در خبرها شنیدیم که شکاف جنسیتی در حوزه آموزش و پرورش کشور به ویژه در مقاطع بالاتر از دبستان از لحاظ کمی‌ و کیفی وجود دارد. در دختران، با توجه به مشکلاتی که گاهی در برخی خانواده‌ها و به‌ویژه در مناطق ...

ادامه مطلب
برای نوجوانتان، تجربه‌های متنوع و متفاوتی ایجاد کنید

برای نوجوانتان، تجربه‌های متنوع و متفاوتی ایجاد کنید

خیلی وقت‌ها بچه‌های ما در یک دنیای محصور و جدا زندگی می‌کنند. به‌طوری که با محیط‌های اجتماعی مختلف مواجه نمی‌شوند. برای مثال، یک دختر در حال رشد از یک خانواده معمولی را در نظر بگیرید که به مدرسه ...

ادامه مطلب
والدینم فقط می‌‌گویند:نه، نکن!

والدینم فقط می‌‌گویند:نه، نکن!

در بسیاری از موارد، والدین از نکات مثبت نوجوان‌شان غافل می‌شوند و به نکات منفی آن‌ها می‌پردازند. به خاطر داشته باشید که نکات خوب زیادی در نوجوان‌ها وجود دارد. آن‌‌ها مثل هر کس دیگری نیازمند توجه و ...

ادامه مطلب
هویت شناسنامه وجودی آدمی

هویت شناسنامه وجودی آدمی

توجه به شکل گیری صحیح هویت از جمله اصولی است که باید در تربیت فرزندان مورد توجه خانواده ها قرار بگیرد خانواده هایی که به گفته ارسطو نقش یک باغبان را در شکل گیری و پرورش گل وجودی فرزندان دارند . ...

ادامه مطلب
تأثیر داستان‌های کتاب‌های درسی در رشد شخصیت کودک و مقایسه آن با سایر کشورها

تأثیر داستان‌های کتاب‌های درسی در رشد شخصیت کودک و مقایسه آن با سایر کشورها

در پژوهشی به بررسی و تحلیل داستان‌های کتاب فارسی کلاس اول در ایران و مقایسه آن با داستان‌های کتاب زبان کلاس اول در دو کشور شرقی و غربی یعنی چین، بعنوان نماینده فرهنگ جمع‌گرا و آلمان، بعنوان نماینده ...

ادامه مطلب
در برخورد با نوجوانان شوخ‌طبع باشید

در برخورد با نوجوانان شوخ‌طبع باشید

بسیاری از اتفاق‌هایی که بین نوجوان‌ها و پدر و مادرشان رخ می‌دهند، بامزه و خنده‌دارند. اگر نوجوان یک وضعیت را خنده‌دار تلقی کند، همین امر می‌تواند عصبانیت او را خنثی کند.

ادامه مطلب
 قصه، هنری مؤثر و بی‌نظیر در فرایند رشد شخصیت کودک

قصه، هنری مؤثر و بی‌نظیر در فرایند رشد شخصیت کودک

یکی از نکات قابل توجه در رشد روانی اجتماعی کودکان، مؤلفه‌های روانشناختی است که از سوی رسانه‌های فعال در محیط مانند کتاب و ادبیات به کودکان منتقل می‌شود. از دیدگاه روانشناسی، ادبیات کتبی و شفاهی ...

ادامه مطلب
اجازه ندهید نوجوانی خودتان، بیش از حد شما را تحت تأثیر قرار دهد

اجازه ندهید نوجوانی خودتان، بیش از حد شما را تحت تأثیر قرار دهد

بسیاری از پدر و مادرها وقتی پسر یا دخترشان به سن نوجوانی می‌رسد، به سال‌های نوجوانی خود برمی‌گردند و با برون‌فکنی پیش‌بینی می‌کنند که برای نوجوانشان چه حوادثی ممکن است رخ دهد. اگر شما خوشبخت بوده و ...

ادامه مطلب
کودکان خودباور چه ویژگی‌هایی دارند؟

کودکان خودباور چه ویژگی‌هایی دارند؟

کودکان خودباور، شناخت روشن و مثبتی از هویت خویش دارند. آنان می‌توانند به روش‌هایی متفاوت و با دیدی مطلوب، خود رابررسی کنند. هرگاه که شخص دیگری آن‌ها را باور کند این باور را به آن‌ها نشان دهد، خودشان ...

ادامه مطلب
فشارهایی که بر کودکان امروز وارد می‌شود

فشارهایی که بر کودکان امروز وارد می‌شود

ارزش‌ها واخلاقیات که در گذشته از طریق خانواده یا اجتماع به کودکان منتقل می‌شد، امروزه از طریق رسانه‌ها نیز انتقال می‌یابد. بدین معنی که کودکان در معرض ایده‌های بسیار متفاوتی از خوب و بد و درست ...

ادامه مطلب