شخصیت

شخصیت چیست و چگونه روی زندگی تاثیر میگذارد؟

شخصیت چیست و چگونه روی زندگی تاثیر میگذارد؟

درک دقیق و درست شخصیت چگونه می‌تواند بینش عمیقی در مورد احساساتتان فراهم کند؟ شخصیت همان چیزی است که برخی از افراد آن را توصیف می‌کنند اما هنوز بیشتر مردم درک کاملی از مطالعات علمی انجام شده در مورد ...

ادامه مطلب
افراد ضداجتماعی ترس را احساس می‌کنند ولی خطرها را نمی‌بینند

افراد ضداجتماعی ترس را احساس می‌کنند ولی خطرها را نمی‌بینند

محققانی از کشور هلند دریافته‌اند افراد سایکوپات (مبتلا به اختلال شخصیت ضداجتماعی) می‌توانند ترس را احساس کنند ولی در تشخیص خودکار خطر و پاسخ دادن به آن مشکل دارند. برای چندین دهه فقدان ترس به عنوان ...

ادامه مطلب
 قصه، هنری مؤثر و بی‌نظیر در فرایند رشد شخصیت کودک

قصه، هنری مؤثر و بی‌نظیر در فرایند رشد شخصیت کودک

یکی از نکات قابل توجه در رشد روانی اجتماعی کودکان، مؤلفه‌های روانشناختی است که از سوی رسانه‌های فعال در محیط مانند کتاب و ادبیات به کودکان منتقل می‌شود. از دیدگاه روانشناسی، ادبیات کتبی و شفاهی ...

ادامه مطلب
کودکان خودباور چه ویژگی‌هایی دارند؟

کودکان خودباور چه ویژگی‌هایی دارند؟

کودکان خودباور، شناخت روشن و مثبتی از هویت خویش دارند. آنان می‌توانند به روش‌هایی متفاوت و با دیدی مطلوب، خود رابررسی کنند. هرگاه که شخص دیگری آن‌ها را باور کند این باور را به آن‌ها نشان دهد، خودشان ...

ادامه مطلب
زندگی زیر پوست خشونت

زندگی زیر پوست خشونت

نمی‌توان کودکان را در شرایط استریل نگه داشت و آنها را از دیدن، شنیدن، بازی کردن و دمخور بودن با دیگران دور نگه داشت با این فرض که مبادا فحش یا ناسزایی یاد بگیرند و با دیگری گلاویز شوند

ادامه مطلب