شغل

داشتن شغل و درآمد، راهی برای تحقق آرزوهای مادران

داشتن شغل و درآمد، راهی برای تحقق آرزوهای مادران

 با پیشرفت جوامع و تغییر نگرش جامعه نسبت به نقش‌ها و وظایف افراد، زنان علاقه بیشتری برای حضور مؤثر در جامعه و اشتغال در جایگاه‌های مختلف شغلی و اجتماعی پیدا کرده‌اند.

ادامه مطلب
جنگ با بی‌پولی

جنگ با بی‌پولی

با وجود این‌که خانواده‌ها به‌تنهایی نمی‌توانند از آثار بحران اقتصادی بکاهند، همواره قادرند برای بهبود شرایط زندگی خود در دوران رکود تغییراتی انجام دهند و در برابر آن سر تسلیم فرود نیاورند...

ادامه مطلب