سالمندی

سلامت روان؛ فرد یا جامعه؟!

سلامت روان؛ فرد یا جامعه؟!

بر اساس تعریف سازمان جهانی سلامت، سلامتی به مفهوم رفاه و آسایش جسمی، روانی و اجتماعی است و صرفاً عدم وجود بیماری جسمی نمی‌تواند به معنای سلامتی کامل باشد؛ چه‌بسا افرادی که ازنظر جسمی سالم هستند ولی ...

ادامه مطلب