آموزش و پرورش

حال بچه‌های ما  اصلاً خوب نیست

حال بچه‌های ما اصلاً خوب نیست

قطعاً وظیفه اصلی والدین بسترسازی و ایجاد فضایی امن و رفع نیازهای عاطفی و جسمی و شناختی فرزندان است. وظیفه آموزش تحصیلی هم بر عهده مدرسه و معلم است. البته در مقطع‌هایی مثل کلاس اول دبستان که ...

ادامه مطلب