ترک سیگار سلامت روانی را افزایش می‌دهد.

ترک سیگار سلامت روانی را افزایش می‌دهد.

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۰

ترک سیگار سلامت روانی را افزایش می‌دهد.

همانطور که میدانیم ترک سیگار به سلامت فیزیکی اعم از کاهش خطر سرطان و بیماریهای قلبی کمک میکند، اما پژوهشی جدید این نظر را دارد که ترک کردن این عادت ناسالم شاید به افزایش سلامت عقلانی نیز کمک کند.  

در این پژوهش، پژوهشگران اطلاعات ۲۶ مطالعه گذشته را مرور کردند و فهمیدند کسانی که سیگار را ترک کردند احساساتی مانند افسردگی، اضطراب و استرس را کمتر داشتند و افزایش قابل توجهی در حال خوب و کیفیت زندگی خود احساس کرده بودند. این مقایسه ها در مقابل کسانی بود که به سیگار کسیدن ادامه دادند. این یافته ها برای عموم مردم جامعه حتی آنهایی که سلامت ذهنی نداشتند نیز صدق میکرد.

 این اطلاعات با این فرض جامع که سیگار کشیدن برای سلامت ذهنی مفید است در تناقض بود: اکثر افراد سیگاری به دلیل اینکه احساس میکنند این عادت در کم کردن اضظراب، استرس و افسردگی به آنها کمک میکند و باعث آرام شدن آنها میشود به سیگار کشیدن خود ادامه میدهند.

 اما سیگار شاید به کاهش علائم کج خلقی و اضطراب و افسردگی کمک کند، که افراد سیگاری به اشتباه فکر میکنند باعث خوب شدن حالشان میشود. برخی از پژوهش ها نیز می گویند این علائم چند هفته بعد از ترک کاهش پیدا میکنند.

طبق گفته پژوهشگران، افراد سیگاری باید مطمئن شوند که ترک سیگار باعث افزایش سلامت ذهنی آنها میشود. با به چالش کشیدن فرضیات قبلی در مورد تاثیرات سیگار بر سلامت عقلانی، شاید یافته های جدید در بعضی از افراد سیگاری انگیزه ایجاد کند.

هنوز این پژوهش نمیتواند میان ترک کردن سیگار و افزایش سلامت ذهنی رابطه علت و معلولی را ثابت کند.برای مثال، امکان دارد کسانی که در سلامت ذهنی خود پیشرفت حس میکنند افردی باشند که تلاش میکنند سیگار را ترک کنند.

اما پژوهشگران اظهار دارند بیشتر مطالعاتی که آنها مرور کردند در مورد آزمایشهای توقف کشیدن سیگار در افرادی بود که سعی میکردند ترک کنند. بنابراین، در این آزمایشها تصمیم ترک بر پایه وضعیت و حال آنها نبود.

آنها برای یادآوری، تحقیقاتی را انتخاب کردند که سلامت عقلانی را قبل و حداقل شش ماه بعد از ترک سیگار مورد ارزیابی قرار داده بودند.به طور میانگین، شرکت کنندگان ۲۰ سیگار هر روز میکشیدند و به مدت شش ماه تحت نظر بودند.

مطالب مرتبط


دیدگاه کاربران

برای ثبت دیدگاه وارد وب سایت ما شوید.