نقش قدرتمند صمیمیت پدر در رشد

چه عواملی به صمیمیت پدر کمک می‌کنند؟

نقش قدرتمند صمیمیت پدر در رشد

رشد از لقاح تا کودکی/ لورا برک
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۹:۱۰

نقش قدرتمند صمیمیت پدر در رشد

پژوهش‌گران در تحقیقات خود تأیید کردند که در فرهنگ‌های مختلف ابراز محبت و مهرورزی والدین در رفتارهایی نظیر بغل کردن، نوازش کردن، تسلی دادن، بازی کردن، ابراز عشق و تحسین رفتار کودک مشهود بود. مشارکت محبت‌آمیز پدرها به اندازه صمیمیت مادرها و گاهی حتی نیرومندتر، شایستگی شناختی، هیجانی و اجتماعی سال‌ها بعد را در کودکان پیش‌بینی می‌کند.

در کشورهای غربی، صمیمیت پدر و دلبستگی ایمن، از کودکان در برابر دامنه وسیع مشکلات، از جمله مشکلات هیجانی و رفتاری کودکی، سوء مصرف مواد و بزهکاری نوجوانی محافظت کرده است.

پدرانی که وقت کمی را صرف مراقبت جسمانی می‌کنند، صمیمیت خود را از طریق بازی ابراز می‌نمایند. در یک تحقیق آلمانی پدرانی که به صورت محبت‌آمیز بازی می‌کردند، ابتکار عمل کودکان نوپا را می‌پذیرفتند، بازی را با توانایی‌های کودکان نوپا تنظیم می‌کردند و به ابراز هیجان کودک نوپا به طور مناسبی پاسخ می‌دادند؛ الگوی واقعی درونی ایمن کودکان را در اواسط کودکی و نوجوانی پیش‌بینی می‌کردند.

به نظر می‌رسید که پدرها از طریق بازی، احساس اطمینان در مورد حمایت پدر را به کودکان خردسال انتقال می‌دادند.که این خود توانایی آنها را در تسلط یافتن بر چالش‌های بعدی نیرومند می‌کرد.

چه عواملی به صمیمیت پدر کمک می‌کنند؟ تحقیق میان‌فرهنگی ارتباط بین مدت زمانی راکه پدرها در کنار کودکان نوپا می‌گذرانند و دلسوزی و ابراز محبت آنها را آشکار می‌سازد.

شکارچیان اهل آکا را درنظر بگیرید، جایی که پدرها از هر جامعه شناخته شده دیگری، زمان بیشتری را در مجاورت جسمانی بچه‌های خود می‌گذرانند. پدران آکا افزون بر نیمی از روز در کنار نوباوگان هستد و حداقل پنج برابر پدرها در جوامع شکارچی دیگر با بچه‌های خود بازی می‌کنند، آنها را نوازش و بغل می‌کنند. چرا پدران آکا خود را خیلی درگیر مراقبت از بچه‌ها می‌کنند؟ پیوند بین شوهر و همسر اهل آکا بسیار یاری‌گرایانه و صمیمانه است. زوج‌ها در طول روز در شکار، آماده کردن غذا و فعالیت‌های اجتماعی و اوقات فراغت همکاری می‌کنند. هرچه والدین اهل آکا وقت بیشتری را با هم بگذرانند تعامل لذت‌بخش پدر با فرزندش بیشتر است.

در کشورهای غربی نیز پدرهایی که زندگی زناشویی رضایت‌بخش دارند و همسرشان در فرزندپروری به آنها کمک می‌کند، وقت بیشتری را با نوباوگان می‌گذرانند و با آنها تعامل می‌کنند. در مقابل نارضایتی زناشویی با مراقبت بی‌اعتنا و خالی از محبت پدر ارتباط دارد.

بدیهی است که روابط صمیمانه پدرها با همسران و بچه‌هایشان ارتباط نزدیکی دارد. شواهد برای نیروی محبت پدر که تقریبا در هر تحقیق فرهنگی و گروه قومی گزارش شده است، دلیلی برای ترغیب و حمایت پدرها به مراقبت دلسوزانه از کودکان خردسال است.

 

 

 

 

مطالب مرتبط


دیدگاه کاربران

برای ثبت دیدگاه وارد وب سایت ما شوید.