چطور کودکی با تفکر انتقادی پرورش دهیم؟

چطور کودکی با تفکر انتقادی پرورش دهیم؟

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۳۹۶ - ۰:۳۰

چطور کودکی با تفکر انتقادی پرورش دهیم؟

در کلاس درس اجتماعی با موضوع جنگ انقلاب امریکا، دانش آموزی پرسید: «چرا مردم برای تخت و تاج می جنگند؟ » پاسخ معلم این مدرسه، لیزا ویلسون، این بود: «خودت چه فکری مینی؟ » او دانش آموزان را به گروه های دوتایی تقسیم کرد تا درباره موضوع صحبت کنند و نظرشان را بگویند. مانند تعداد روزافزونی از مدارس، در این مدرسه نیز اجازه می دهند حس کنجکاوی دانش آموزان تحریک شود. معلمان واقعیتهای به خاطرسپرده شده را بی اهمیت جلوه می دهند. این روش فقط بخشی از یک مفهوم آموزشی بزرگتر به نام «تفکر انتقادی » است. این مفهوم حدود ۳۵ سال موضوع کنفرانس آموزشی بود، اما اخیراً این جنبش سرعت بیشتری یافته است. دکتر امی سیلی فلینت، استاد دانشگاه جورجیا، معتقد است: «این روش آموزش، کودکان را تشویق می کند تا جستجوگر شوند، و این چیزی است که به خلاقیت و نوآوری آ نها کمک می کند. » او معتقد است که می توان این مهارت را در خانه هم افزایش داد.

 

کتاب هایی با پایان جذاب پیدا کنید

دکتر فلینت می گوید: «داستان هایی که پایان مبهم دارند، در مقایسه با آن هایی که نتیجه شان قابل انتظار است، کودکان را به تحلیل بیشتر وا می دارند. »

چنین داستان هایی را با بچه هایتان بخوانید و سپس از آن ها بپرسید که آیا در متن کتاب یا در تجربه شخصی شان سرنخی پیدا می کنند که چه اتفاقی ممکن است رخ دهد. همچنین می توان فرزند را به سمت سریال هایی راهنمایی کرد که او را در پیش بینی اتفاقات قسمت بعدی کمک کند )مثل «هری پاتر .)»

 

کمک به استراتژی او

آیا زمانی که کودک درباره تکالیف درسی اش مطمئن نیست، ناراحت می شوید؟ اگر بخواهد در یک روز هم به جشن تولد دوستش برود و هم فوتبال بازی کند، برایش برنامه ریزی می کنید؟ اگر چنین است، شما کمک کننده نیستید. ویلسون می گوید: «تفکر انتقادی مشکل را آسان تر حل می کند. اگر به کودکان تمرین ندهیم، آن ها هرگز در پیدا کردن راه حل توانا نخواهند شد. »

به جای پیشنهاد دادن ایده، از فرزندتان بپرسید که به نظرش چه کاری بهتر است. اگر دستپاچه شد، تشویق اش کنید به این موضوع توجه کند که آیا ممکن است دوست اش تکالیف درسی مشابه داشته باشد، یا محاسبه کند که چقدر طول می کشد تا از جشن تولد به زمین فوتبال برسد.

 

 فرایند تفکر را گسترش دهید

مدارسی که بر تفکر انتقادی تأکید می کنند می خواهند کودکان به دیدگاه های متفاوت توجه داشته باشند، امی برن، معلمی در بوستون، می گوید: «من معمولا دانش آموزان کلاس را به گروه های کوچک تقسیم می کنم. کودکان در این سن تمایل دارند عقایدشان را در مقابل تعداد کمتری از همکلاسی های شان بیان کنند، تا در مقابل همه. بنابراین، بحث آ نها غنی تر می شود. » به کودکان خود کمک کنید به دنبال عقاید متنوع بروند. مقالاتی را جستجو کنید که هر دو جنبه مثبت و منفی یک موضوع را داشته باشند و در دورهمی های دوستانه و خانوادگی، یک موضوع مناسب را انتخاب کنید) مثل اینکه آیا مدارس باید لباس ی کشکل داشته باشند(؛ سپس، از بچه ها بخواهید نظرشان را بگویند.

 

درباره اخبار بحث کنید

دکتر کیتی روتلا می گوید: «رویدادهای اخیر راهی است طبیعی تا کودکان تان را درگیر بحث کنید. این کار می تواند به آسانی از پاسخ های «بله » و «خیر » که کودکان در این سن تمایل دارند بگویند فراتر رود. »

از وبسایت های خبری که به موضوعات بچه ها متمرکز هستند، دیدن کنید و مقالاتی را بیابید که با یکدیگر بخوانید. پدر یک دانش آموز می گوید: «معمولاً سایت های خبری سؤالات زیادی را برای خانواده ما به وجود می آورند تا درباره آن ها صحبت کنیم. » او ادامه می دهد: «یک روز، خبری خواندیم درباره کسانی که از فروشگاه ها دزدی می کنند. بعد، دلایل احتمالی سارقان را برای این کارشان بررسی کردیم.»

 

به گذشته بنگرید

«واکنش به موفقیت ها و شکست ها قسمت بزرگی از ساختمان مهارت تفکر انتقادی است. » این نظر راشل گریفین است، مدیر مدرسه ای در نیویورک. به هر روی، کمک کردن به کودکان برای رسیدن به چنین ذهنیتی نیازمند این است که کمی آ نها را برانگیزانیم: وقتی کودک تان یک کاردستی درست می کند، یا با لگِو یک برج می سازد، یا کلکسیون بازی هایش را منظم می کند، او را در طول این فرایند )یعنی هنگامی که تازه می خواهد ایده هایش را اجرا کند( و پس از آن زیر نظر بگیرید. سپس، از او بپرسید چه کار کرده و دوست داشته چه کار کند که نکرده است. این فرایند تفکر در مدرسه و البته هر گاه که در موقعیتی دشوار قرار بگیرد به شیوه ای طبیعی تر انجام می شود.

 

 درباره اخبار بحث کنید
دکتر کیتی روتلا می‌گوید: «رویدادهای اخیر راهی است طبیعی تا کودکان‌تان را درگیر بحث کنید. این کار می‌تواند به‌آسانی از پاسخ‌های «بله» و «خیر» که کودکان در این سن تمایل دارند بگویند فراتر رود.»
از وب‌سایت‌های خبری که به موضوعات بچه‌ها متمرکز هستند، دیدن کنید و مقالاتی را بیابید که با یکدیگر بخوانید.
پدر یک دانش‌آموز می‌گوید: «معمولاً سایت‌های خبری سؤالات زیادی را برای خانواده ما به وجود می‌آورند تا درباره آن‌ها صحبت کنیم.» او ادامه می‌دهد: «یک روز، خبری خواندیم درباره کسانی که از فروشگاه‌ها دزدی می‌کنند. بعد، دلایل احتمالی سارقان را برای این کارشان بررسی کردیم.»

 

 

مطالب مرتبط


دیدگاه کاربران

برای ثبت دیدگاه وارد وب سایت ما شوید.