گفتاردرمانی با کمک خانواده ها مؤثر می شود


«درمان اوتیسم یک کار گروهی است.» هنگام بحث درباره اوتیسم، این جمله بارها گفته می شود. معمولاً بر سر این موضوع که اعضای این «گروه » چه کسانی باشند بحث چندانی وجود ندارد. هر چه باشد، یک پای ثابت این گروه گفتاردرمانگر است. با توجه به اینکه یکی از مشکلات اصلی مبتلایان به اوتیسم نقص در سخن گفتن است، در درمان آنها، گفتاردرمانی اهمیت فراوانی می‌یابد.

گفتاردرمانی برای کودک اوتیستیک چه کاری انجام می‌دهد؟

تشخیص طیف اوتیسم در حوزه تخصصی گفتاردرمانی یا آسیب شناسی گفتار و زبان قرار ندارد. این تشخیص را روانپزشکان، روانشناسان یا متخصصان دیگر می گذارند. گفتاردرمانگران به عنوان عضو تیم مداخله‌گر در درمان اوتیسم فعالیت می‌کنند. متخصصان گفتاردرمانی صرفا مشکلات گفتار و زبان این کودکان را شناسایی و سپس یک طرح درمانی بهنگام و مناسب را تنظیم می کنند. اختلال طیف اوتیسم در ۵ طبقه شناسایی شده است.هر یک از این ۵ مورد هم مؤلفه‌ها و خصوصیات گفتاری خاص خود را دارد. در درمان اوتیسم، این طبق هبندی مورد توجه قرار می گیرد.

درمانگران در درمان کودکان، به ویژه کودکان مبتلا به اوتیسم، معمولا به کمک خانواده‌ها هم احتیاج دارند. آیا گفتاردرمانی هم به چنین کمکی نیاز دارد؟

بله، قطعا.ً زمانی که ما به صورت فردی برای کودک می گذاریم، طبق تعریف استاندارد، ۳ جلسه ۳۰  ۴۵ دقیق های در هفته است. جلسه گروهی هم معمولاً حدود ۲ ساعت است. بنابراین، اگر خانواده ها با ما همکاری نکنند، می‌توان گفت که واقعا کاری از پیش نمی رود. قطعا همه خانواده‌ها فرزندانشان را بسیار دوست دارند. بسیاری از آنها دلسوزانه با درمانگران همکاری می کنند، اما متأسفانه بعضی از آ نها حوصله یا زمان چنین کاری را ندارند. این تلقی اشتباه هم مشکل آنها را دوچندان می کند و هم مسیر درمان را دشوارتر و طولانی تر.

 

در مقایسه با کشورهای پیشرفته، دانش گفتاردرمانی در ایران چه وضعیتی دارد؟
در این زمینه، در خاورمیانه در جایگاه نخست قرار داریم. حتی از کشورهای حوزه خلیج فارس، لبنان و آسیای جنوب شرقی دانشجویانی در این رشته در ایران تحصیل میکنند. همچنین، تعدادی از گفتاردرمانگران ایرانی در کشورهای مذکور به تدریس یا درمان اشتغال دارند. گفتاردرمانی در دنیا حدود ۷۰سال و در ایران بیش از ۴۰سال سابقه دارد. این نشاندهنده جایگاه این رشته در کشور ماست. در ضمن، جدیدترین امکانات و فناوریهای مورد
نیاز این رشته در ایران وجود دارد. چه در زمان تحریم و چه پس از آن، ابزارهای روزآمد گفتاردرمانی تهیه و وارد کشور شد.

 
نظرات


نام
نام خانوادگی
ایمیل
عنوان
متن