چگونه به تشکیل هویت نوجوانمان کمک کنیم؟

1397/02/14

 دکتر لورا بِرک، روانشناسی رشد

* ارتباط بی‌پرده و صمیمانه برقرار کنید، این ارتباط حمایت عاطفی تأمین می‌کند و جوانان را آزاد می‌گذارد تا ارزش‌ها و اهداف را کاوش کنند.

بحث‌هایی را آغاز کنید که به تفکر سطح بالا در خانه و مدرسه کمک کنند، انتخاب منطقی و سنجیده از بین عقاید و ارزشای متضاد را ترغیب می‌کند.

فرصت‌هایی را برای مشارکت در فعالیت‌های فوق برنامه و برنامه‌های آموزشی شغلی تأمین کنید، این‌کار به نوجوانان امکان می‌دهد تا دنیای عملی کار بزرگسالان را کاوش کنند.

فرصت‌هایی را برای صحبت‌کردن با بزرگسالان و همسالانی که روی مسایل هویت کار کرده‌اند، فراهم کنید،این عمل الگوهایی را برای کسب هویت و توصیه‌ای را درباره نحوه حل‌کردن مسایل هویت فراهم می‌آورد.

فرصت‌هایی را برای کاوش‌کردن میراث فرهنگی و آگاه شدن از فرهنگ‌های دیگر در جوّی احترام‌آمیز تأمین کنید. این‌کار به کسب هویت در تمام زمینه‌ها و تحمل گروه‌های قومی کمک می‌کند که این به نوبه خود به کاوش هویت دیگران کمک می‌نماید.

 

نام
نام خانوادگی
ایمیل
عنوان
متن