برخورد مناسب با تفکرات منحصر به فرد نوجوان چگونه است؟

1397/02/14

دکتر لورا بِرک، روانشناسی رشد

1-ممکن است تفکرات نوجوان به صورت حساسیت نسبت به انتقاد دیگران ابراز شود، در این‌صورت:

در حضور دیگران از نوجوانان عیب‌جویی نکنید. اگر مسئله‌ای مهم باشد، صبر کنید تا موقعی که بتوانید تنها با نوجوان صحبت کنید.

2- ممکن است تفکرات نوجوان به صورت احساس منحصر به فرد بودن اغراق‌آمیز ابراز شود، در این‌صورت:

خصوصیات منحصر به فرد نوجوانان را بپذیرید. در زمان مناسب بگویید که وقتی نوجوان بودید به شیوه مشابهی احساس می‌کردید و دیدگاه متعادل‌تری را ترغیب کنید.

3- ممکن است تفکرات نوجوان به صورت آرمان‌گرایی و عیب‌جویی ابراز شود، در این‌صورت:

به توقعات غرورآمیز و اظهارات عیب‌جویانه نوجوانان صبورانه پاسخ دهید. به ویژگی‌های مثبت هدف‌ها اشاره کنید و به نوجوانان کمک کنید تا دنیا و افراد را آمیزه‌ای از محاسن و معایب ببینید.

4- ممکن است تفکرات نوجوان به صورت مشکل در تصمیم‌گیری‌های روزمرهبروز کند، در این‌صورت:

از تصمیم‌گیری برای نوجوانان خودداری کنید. تصمیم‌گیری کارآمد را الگو قرار دهید و درباره محاسن و معایب گزینه‌ها، احتمال پیامدهای مختلف و درس گرفتن از انتخاب‌های نادرست، توصیه‌های سیاست‌مدارانه ارایه دهید.

نام
نام خانوادگی
ایمیل
عنوان
متن