چرا کودکان نقاشی می‌کنند؟

1397/02/13

عرفانه اعتماد، روانشناس

 چرا کودکان به خصوص کودکان پیش‌دبستانی در یک نشست می‌توانند چندین و چند نقاشی بکشند اما در پایان کار علاقه‌ای به هیچ‌یک از آن‌ها نشان ندهند، تا چه رسد به اینکه آن‌ها را به کس دیگری نشان دهند؟ و تقریبا همیشه پدران و مادران و یا آموزگاران هستند که نقاشی‌های کودکان را به‌نمایش می‌گذارند، نه خود کودکان. به نظر می‌رسد که نقاشی اغلب یک فعالیت انفرادی است در نتیجه بیشتر نظریه‌های مربوط به نقاشی‌ کودکان چنین فرض کرده‌اند که کودکان در درجه اول به دنبال رضایت خاطر حاصل از نقاشی‌کردن هستند.

 نقاشی همچون بازی

یکی از شیوه‌های مفید در بررسی علل نقاشی‌کردن کودکان آن است که این کار را مانند نوعی رفتار بازی‌گونه در نظر بگیریم. در آن صورت می‌توانیم به بررسی انگیزه و کارکرد رشدی نقاشی به عنوان بازی توجه کنیم. خود کودک بدون تردید نقاشی را نوعی بازی می‌پندارد. مشتاقانه به آن می‌پردازد و درست همان‌طور که در بازی انفرادی با اسباب‌بازی و چیزهای دیگر غرق می‌شود، در نقاشی نیز غرق می‌شود.

در حقیقت کودک در نقاشی همچون بازی، به تمرین و تکمیل مهارت‌هایی می‌پردازد که وقتی به سنین بالاتر برسد برایش مفید خواهد بود. مثلا خط‌خطی کردن‌ و طراحی‌های خطی برای بیان احساسات هستند. فعالیت‌هایی که کودکان در طی نقاشی کردن انجام می‌دهند، شالوده مفید برای رشد و تکامل بعدی مهارت‌های تصویری آنان در آینده فراهم می‌آورد. پس نقاشی کودکان نقش مهمی در آموزش تجسمی در تمام عرصه‌های یادگیری ایفا می‌کند. در حقیقت نقاشی می‌تواند موجب تسهیل تخلیه غرایز ابتدائی به شکل نمادین شود.

نام
نام خانوادگی
ایمیل
عنوان
متن