کودکان خودباور چه ویژگی‌هایی دارند؟

1397/02/11

کودکان خودباور، شناخت روشن و مثبتی از هویت خویش دارند. آنان می‌توانند به روش‌هایی متفاوت و با دیدی مطلوب، خود رابررسی کنند. هرگاه که شخص دیگری آن‌ها را باور کند و این باور را به آن‌ها نشان دهد، خودشان را باور خواهند کرد. کودکانی که فاقد خود باوری باشند، مملو از شک و تردید نسبت به خودشان هستند.

 

عناصر اصلی

مردم مارا درک می‌کنند و به ما اعتماد دارند.

خودباوری کودکان زمانی قوام پیدا می‌کند که آن‌ها مورد اعتماد و احترام باشند، به حرف‌هایشان گوش داده شود، و دیگران به توانایی آنان در حل معضلات خود اعتقاد داشته باشند. خودباوری کودک در پی تجربه‌های فراوان مثبت و موفق، و عملی و عاطفی با افرادی شکل می‌گیرد که کودک به عقاید و داوری‌ها و مصاحبت آنان ارج می‌نهد. بدون داشتن مناسبتی خوب، کودکان ممکن است با بلاتکلیفی و بی ثباتی شدید دست به گریبان شوند و احساس کنند که اشکالی در کارشان هست.

 

باید بدانیم که کیستیم.

اگر کودکان هیچ ذهنیتی نداشته باشند که به چه فکر می‌کنند، چه چیزی را دوست دارند یا از چه چیزی خوششان نمی‌آید، یا نقاط ضعف و قوتشان چیست، نمی‌توانند خودشان را باور کنند. آنان باید درک روشنی از ماهیت وجودی خویش داشته باشند.

 

باید بدانیم که می‌توانیم کارهای خود را به خوبی انجام دهیم.

کودکان ازدانستن اینکه می‌توانند کاری را به خوبی انجام دهند، لذت می‌برند ولی اگر هر پیشرفتی را تصادفی بدانند، خودباوری‌شان تقویت نمی‌شود. آن‌ها باید بتوانند معنای «خوب» را تشخیص دهند. آن‌ها بدون آگاهی از اینکه چگونه از عهده کاری خاص برآمده‌اند یا چیزی باعث شده است که کارشان خوب از آب در آید، نمی‌توانند آن کار خاص را تکرار کنند. در این آگاهی، هدف‌های روشن  و واکنش‌های دقیق، نقش دارند و به کودکان یاری می‌دهند تا معیارهای خودشان را به کار ببرند.

 

نگرش خوش‌بینانه به آینده

چهارمین موضوع در مورد خودباوری این است که باور کنیم عملکرد خوب ارزشمند است، زیرا از طریق آن می‌توان به گونه‌ای خوشبینانه به آینده نگریست و بر آن تاثیر گذاشت. ما قادریم امیدوار باشیم اما اگرکسی به ما بگوید «هیچ امیدی به تو نیست»، «نمی‌توان به تو امید داشت» یا بالاتر از این، «تو به درد نخور و زائد هستی»، امیدهای مارا بر باد خواهد داد، بدون امید به آینده، جایی برای خودباوری باقی نمی‌ماند.

 

تقویت خودباوری در کودکان

در اینجا برای تقویت خودباوری کودکان،رهنمودهایی ارائه شده است. سعی کنید:

  • در موارد بروز اشتباه از جانب کودک خود، زیاد سخت‌گیری نکنید.
  • اورا یاری کنید خودش را بشناسد و در مورد خودش احساس خوبی داشته باشد.
  • چیزی را بیابید که او در آن، ماهر باشد و مهارتش را در ان زمینه تحسین کنید.
  • از دیدگاه او به مسائل نگاه کنید و به تمایلات و علایقش احترام بگذارید.
  • درباره کاری که ممکن است بتواند یادبگیرد و انجام دهد، به او امید بدهید.
  • به اوکمک کنید تا نسبت به آینده خود، احساس امنیت و خوش‌بینی کند.
  • از انتقاد آزارنده و مخرب، پرهیز کنید- این عمل را به حداقل برسانید.
  • با گذراندن اوقات خود با او و نشان‌دادن علاقه به عقاید و اندیشه‌های وی و کارهایی که انجام می‌دهد، بگذارید احساس کند برای شما مهم و گرانقدر است.

 

نام
نام خانوادگی
ایمیل
عنوان
متن