دکتر امیر حسین جلالی ندوشن

اطلاعات تماس


آثار مرتبط


موارد بیشتر

دکتر امیر حسین جلالی ندوشن

روانپزشک و روان‌درمانگر

دکتر امیرحسین جلالی ندوشن روانپزشک، روان‌درمانگر، استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضو هیأت علمی دانشگاه می‌باشد.

دیدگاه کاربران

برای ثبت دیدگاه وارد وب سایت ما شوید.