فایل‌های مربوط به گروه مقاله‌های انگلیسی

 تاثیر نوروفیدبک بر درمان سردردهای اولیه کارکنان نظامی

   داوود مشکانی فراهانی ، سید عباس تولایی، علی فتحی آشتیانی، خدابخش احمدی
مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)، تهران، ایران. ، d_Moshkani@yahoo.com
اهداف: هدف پژوهش حاضر، بررسی ...

 Development, Implementation and Evaluation of a Cognitive Behavioural Therapy Based Intervention Programme for the Management of Anxiety Symptoms in South African Children with Visual Impairments

   Lisa S Visagie
Dissertation presented for the degree of Doctor of Philosophy in the Department
of Psychology, Faculty of Arts and Social Sciences at Stellenbosch University
ecember 2016
 

 Modern Journal of Language Teaching Methods THE INFLUENCE OF RELIGIOUS QUEST

   The purpose of this study is to investigate the role of religious quest (internal- external) and defense mechanisms in predicting the bearing level of  mothers with mentally retarded children. ...

 The Impact of Palliative Care on Health Status in HIV-Positive Children

   There are more than 33 million people infected with HIV worldwide (Avert, 2014). Fifty percent of these are women, and 3.3 million are children (Avert, 2014). The number of new HIV infections ...

 Early Intensive Behavioral Intervention: Outcomes for Children with Autism after Three Years in Qatar

   The number of children with Autism Spectrum Disorders (ASDs) has risen over the past decade. Different responsiveness to intervention programs suggests that improvement with timed treatment approach ...

 Family Histories of Children With SLI Who Show Extended Optional Infinitives

   Normal
0
false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA MEDICAL NUTRITION THERAPY IN ANAEMIC INFANTS AND CHILDREN

   Iron deficiency anaemia is a leading cause of infant morbidity and mortality worldwide. About two billion people (over 30% of the world's population) are anemic, mainly due to iron deficiency and in ...

 Assessment and treatment of posttraumatic stress disorder in individuals with intellectual disabilities

   About 80% of the population experiences at least one potentially traumatic event at some time in their lives such as a serious accident, a natural disaster, the sudden loss of a loved one, and ...

 A preliminary study of prosody skills in children with spina bifida

    spina bifida (SB) is a common congenital structural defect of the central nervous system that affects approximately 3-5 per 10,000 birth depending on the population (fletcher & brei, 210). ...

 Research on articulation problems of Turkish children who have Down syndrome at age 3 to 12

   Articulation is a process that allows air to pass through vocal cords and then form words and syllables using the tongue, teeth, mentum and palatine tonsils. A person who has pronunciation problems ...

 Hallucinations and Mental Health in Children

   Hallucinations refer to the experience of sensory perceptions in the absence of real external stimulation of the relevant sensory organ. In children they can present during states of reduced ...

 Sleep-Dependent Consolidation of Rewarded Behavior Is Diminished in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder and a Comorbid Disorder of Social Behavior

   Children suffering from attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) often also display impaired learning and memory. Previous research has  documented aberrant reward processing in ADHD as ...