دنیایی به پهنای یک انگشت‌دانه

1397/02/15

نگویید موزه، بگویید سازمان ملل عروسکی
عمارتی نه کهنه و نه نو در میرداماد از همهمه کودکانه عروسک‌ها بوی باران گرفته است. یک بعد از ظهر پاییزی برای دیدن آنها کافیست. از اتاق‌هایی که هر یک نماد جغرافیای یک سرزمین خیلی دور هستند با قصه‌ها و افسانه‌هایی که همگی از کودکان و نیازهای‌شان می‌گویند. دغدغه اول و آخر این عروسک‌ها حفظ صلح جهانی لااقل در دنیای عروسک‌هاست. عروسک‌های این مجموعه در گالری‌های به هم پیوسته و هماهنگ یک موسیقی واحد را به گوش بیننده می‌رسانند. مفهومی که یادآور می‌شود، یک موسیقی از جنس صلح و شادی است. در این دنیای سراسر عروسکی هیچ‌کس قدرت مطلق نیست وهیچ عروسکی بر دیگری رجحان ندارد. عروسک‌ها به هر رنگ و شکل، با هر لباس و پوشش همه برای کودکان زمین بهانه‌ای برای بازی و زندگی‌اند. ای کاش در روز جهانی «صلح و کودک» سیاستمداران دنیا به دیدار عروسک‌ها می‌آمدند و از آنها آرامش و مدارای در کنار هم زیستن را می‌آموختند. جهان ما به آرامشی کودکانه نیاز دارد.

نام
نام خانوادگی
ایمیل
عنوان
متن